sjAlen Norberg

Tyvärr  har hantverkshuset Abrahamsgården STÄNGT där den ideella föreningen har varit stationerad. Inga aktiviteter är planerade för 2017.

Årsmöte agenda sjAlen Norberg Ideell förening för bokföringsåret 2016 , önskas verksamhetsberättelse meddela på mail så skickas den

Plats: Gårdshuset på Abrahamsgården

Tid: 30 mars klockan 18:00

OBS meddela om du kommer på mötet via mail: sjalen.norberg@outlook.com

Föreningens syfte:

Föreningens syfte är att bredda slöjden med influenser från andra kulturer och genom slöjden skapa gemenskap. Syftet är också att genom slöjden ge språket en mening där orden knyts till ett praktiskt sammanhang för att så deltagare småningom kunna komma ut i samhället som arbetskraft eller slöjdare.

Syftet är även att, tillsammans med andra aktörer, värna om och utveckla Abrahamsgårdens 1700-talsmiljö till att vara en intressant samlingsplats och ett attraktivt turistmål.

Föreningen är politiskt och religöst obunden

Föreningens startdatum

Föreningens startdatum är 2015-11-11 enligt protokollkonstituerande möte.

Registrerad vid skatteverket 2015-11-18.

Observera: Butik Abrahamsgården och Hantverkshuset stängde den 2016-08-31.

Föreningen har därefter legat i malpåse och inga aktiviteter är planerade att utföras under 2017.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.

12.Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år

13.Val av revisor.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

Styrelsen

 

 

sjAlen  Norberg, en slöjd influerad från världens folk

sjAlen Norberg är en ideell förening som startade de 1 september 2015 och ingår i hemsidan www.abrahamsgarden.se med egen flik samt har egen facebooksida . Föreningens medlemsavgift är 100:-/år inbetalas BG 5058-7229. Dess styrelsen består av ordförande Helena Eriksson-Rensch, kassör Kristina Dahl samt ledamot Marie Bjerndal-Swärd.

Utdrag ur föreningens stadgar:

Föreningens syfte är att bredda slöjden med influenser från andra kulturer och genom slöjden skapa gemenskap. Syftet är också att genom slöjden ge språket en mening där orden knyts till ett praktiskt sammanhang för att de medverkande så småningom ska kunna komma ut i samhället som arbetskraft eller slöjdare.

Syftet är även att, tillsammans med andra aktörer, värna om och utveckla Abrahamsgårdens 1700-talsmiljö till att vara en intressant samlingsplats och ett attraktivt turistmål.

 Föreningen är politiskt och religöst obunden

 Föreningens vision; Slöjden avspeglar de människor som utövar den. Genom att ta till vara på kunskaper från människor i vårt samhälle får vi en slöjd som är spännande och innehållsrik. Slöjden skall vara som språken levande och föränderlig.

Föreningens aktiviteter kommer i flesta fall att äga rum i Abrahamsgårdens hantverkshus i Norberg. Projektet Sjalen riktar sig till människor av olika nationaliteter främst till kvinnor men utesluter inte männen.

Följ oss gärna på Facebook

Våra aktiviteter har vi i samarbete med Abrahamsgården Konst & Hantverk och ni hittar dem under fliken AKTUELLT eller fliken KURSER OCH WORKSHOPS /kurs shema samt på Facebook

Bild 412654701_1232043396812507_8237455415010170691_n

Kommentarer inaktiverade.